Kancelarie Adwokackie Arent Adwokaci to współpracujące ze sobą indywidualne praktyki adwokat Edyty Arent i adwokata Jakuba Arenta łączące różnorodne doświadczenia zawodowe w ramach jednego projektu.


Edyta Arent

Adwokat


Adwokat Edyta Arent jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbywała aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Może się poszczycić złożeniem w 2009 roku egzaminu adwokackiego na ocenę ogólną bardzo dobrą z oceną celującą z prawa karnego.

Doskonali się w praktyce od 2001 roku, kiedy to w trakcie studiów rozpoczęła pracę w jednej z największych kancelarii wrocławskich specjalizujących się w prawie cywilnym, z którą nadal współpracuje. Działa rzetelnie, na wysokim poziomie merytorycznym opierając się na zdobytym doświadczeniu i wiedzy, co pozwala jej osiągać sukcesy w prowadzonych przez nią sprawach.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pasji z jaką wykonuje swój zawód posiada liczne rekomendacje zadowolonych Klientów indywidualnych i biznesowych. Cechuje ją indywidualne podejście do człowieka, otwartość i empatia, które pozwalają Klientom łatwiej znosić stres związany ze sprawami prawnymi, a w szczególności sądowymi. Włada językiem angielskim. Preferuje aktywny tryb życia, podróżuje i uprawia różne sporty.

Jakub Arent

Adwokat


Adwokat Jakub Arent jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończył pod kierownictwem prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka w systemie stacjonarnym. Studiował również na Wydziale Prawa, Nauk Politycznych, Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Sophia-Antipolis w Nicei. Był słuchaczem Szkoły Głównej Handlowej.

Odbył aplikację adwokacką we wrocławskiej Izbie Adwokackiej. Egzamin adwokacki złożył z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Zanim rozpoczął wykonywanie zawodu w ramach indywidualnej kancelarii współpracował z renomowanymi kancelariami prawniczymi wzbogacając swoje doświadczenie zawodowe uczestnictwem w organizacjach pozarządowych.

Z powodzeniem praktykuje koncepcję obsługi podmiotów gospodarczych, która uwzględnia wszelkie spodziewane przez Klientów cele i założenia, przekrojową problematykę prawną oraz maksymalny nakład pracy pełnomocnika. Wierzy, że tylko indywidualnie opracowana strategia czy metoda jest prawdziwie skuteczna. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji procesowej przed sądami i urzędami. Renomę w szeroko rozumianych sprawach gospodarczych zawdzięcza długoletniemu doświadczeniu i licznym sukcesom w tej dziedzinie. Włada językiem angielskim i francuskim. Jest zapalonym narciarzem i tenisistą.