Arent Adwokaci Kancelaria Adwokatów to współpracujące ze sobą indywidualne praktyki adwokat Edyty Arent i adwokata Jakuba Arenta łączące różnorodne doświadczenia zawodowe w ramach jednego projektu.

Kancelarie oferują Państwu kompleksową obsługę prawną. Świadczą usługi zarówno na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, instytucji samorządowych, jak i osób fizycznych.

Adwokaci Kancelarii w swojej praktyce kierują się zasadami rzeczowości, rzetelności i uczciwości. Obowiązki zawodowe wykonują przy dołożeniu należytej staranności. Szczycą się gruntowną wiedzą i znaczącym doświadczeniem celując w materiach trudnych i zawiłych. Są przywiązani do etosu profesji prawniczej i znajdujących w nim wyraz zasad etyki adwokackiej, ale jednocześnie umiejętnie dostosowują się i odpowiadają na potrzeby wciąż zmieniającej się rzeczywistości.

Gwarantują nowoczesne metody współpracy i komunikacji. Zapewniają zachowanie tajemnicy zawodowej.

Honorarium ustalają wedle zapotrzebowań i preferencji danego Klienta, w oparciu o zgłoszone przez niego sugestie, uwagi i postulaty.

Współpracują z notariuszami, komornikami, doradcami podatkowymi i tłumaczami przysięgłymi.

 
Kompleksowa pomoc prawna w zakresie prawa:
  • Cywilnego
  • Karno-skarbowego
  • Gospodarczego
  • Obrotu nieruchomościami
  • Zamówień publicznych
  • Spadkowego
  • Karnego
  • Własności intelektualnej
  • Autorskiego
  • Administracyjnego